Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:68 · Visa register
Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1986-02-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:691
Ikraft: 1986-03-11
Tidsbegränsad: 1987-07-01
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1986/87. Varuslag Procentandel av basmängden Kol 60 Motorbensin 47 Fotogen 200 Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 63 Övriga eldningsoljor 50 Gasol 25 I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara den angivna procentandelen för respektive varuslag. Förordning (1986:691).