Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:68 · Visa fulltext
Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1986-03-11
Tidsbegränsad: 1987-07-01
Ändring, SFS 1986:691
Rubrik: Förordning (1986:691) om ändring i förordningen (1986:68) om beredskapslag- ring av olja och kol under lagringsåret 1986/87
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1986-10-01