Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:294 · Visa register
Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1985-05-23
Ikraft: 1985-06-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
Regeringen föreskriver att i stället för tidpunkten den 1 juni i 13 kap. 4 § fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) vid 1985 års särskilda fastighetstaxering skall gälla den 17 juni.