Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:294 · Visa fulltext
Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1985-06-05
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1278
Omfattning: upph.