Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:990 · Visa register
Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 1982-11-11
En i Madrid den 21 maj 1980 dagtecknad europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan har i förhållande till Sverige trätt i kraft den 22 december 1981. Sverige har avgett en förklaring enligt artikel 2, punkt 2, av innebörd att Sverige avser att begränsa konventionens tillämpning till kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Konventionens lydelse i engelsk text och svensk översättning framgår av Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1981:23).