Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:990 · Visa fulltext
Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
Departement: Finansdepartementet K
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:77, KU 1980/81:14, rskr 1980/81:146