Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:427 · Visa register
Förordning (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1982-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS1989:341
Tidsbegränsad: 1989-07-01
Bestämmelserna i 10 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och 11 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) skall inte tillämpas i ärenden om bostadslån för ny- eller ombyggnad av sådana egnahem som skall bebos av lånesökanden, om ansökan om bostadslån kommer in till kommunen före utgången av juni 1990. Förordning (1989:341).