Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:427 · Visa fulltext
Förordning (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 16 s. 61), CU 1981/82:24, rskr 1981/82:238
Tidsbegränsad: 1989-07-01
Ändring, SFS 1983:525
Rubrik: Förordning (1983:525) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:118, CU 1982/83:25, rskr 1982/83:275
Ändring, SFS 1984:1020
Rubrik: Förordning (1984:1020) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1985-01-04
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:15, BoU 1984/85:5, rskr 1984/85:22
Ändring, SFS 1987:256
Rubrik: Förordning (1987:256) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:67, BoU 1986/87:20, rskr 1986/87:248
Ändring, SFS 1989:341
Rubrik: Förordning (1989:341) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.13 s.28), 1988/89:BoU7, rskr 1988/89:175