Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:369 · Visa register
Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1981-08-10
1 § Skogsvårdsstyrelsernas fasta egendom, penningmedel, rättigheter och andra tillgångar övertas av staten utan ersättning den 1 juli 1981. Staten övertar samtidigt ansvaret för skogsvårdsstyrelsernas förbindelser. 2 § Det åligger skogsvårdsstyrelserna att meddela de upplysningar och överlämna de handlingar som behövs för att genomföra övertagandet enligt 1§.