Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:369 · Visa fulltext
Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1980/81:136, JoU 1980/81:25, rskr 1980/81:295