Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:825 · Visa register
Förordning (1979:825) om upphovsmannakonto
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1979-09-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:925
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1244
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
1 § Med upphovsmannakonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i bank som avses i 32 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2000:925). 2 § Insättning på upphovsmannakonto får göras vid ett eller flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer. 3 § Den som gör insättning på upphovsmannakonto skall till banken lämna uppgift om vilket beskattningsår som insättningen avser. Banken skall bokföra medel på upphovsmannakonto på sådant sätt att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har innestående för varje beskattningsår. Ett kontonummer som används för ett upphovsmannakonto får inte användas för något annat konto. Övergångsbestämmelser 2001:1244 4. Den upphävda förordningen om upphovsmannakonto skall fortfarande tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.