Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:825 · Visa fulltext
Förordning (1979:825) om upphovsmannakonto
Departement: Finansdepartementet S1
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:925
Rubrik: Förordning (2000:925) om ändring i förordningen (1979:825) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1244
Omfattning: upph.