Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:396 · Visa register
Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1978-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:472
Upphävd: 2016-09-01
Regeringen föreskriver i fråga om egnahemslån, som har beviljats enligt kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån m.m. eller kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m., att uppsägning helt eller delvis av sådant lån ej skall ske på grund av att byggnaden hyrs ut.