Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:396 · Visa fulltext
Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån
Departement: Näringsdepartementet RS N
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 16 s. 169), CU 1977/78:27, rskr 1977/78:264
Upphävd: 2016-09-01
Ändring, SFS 2016:472
Rubrik: Förordning (2016:472) om upphävande av förordningen (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån
Omfattning: upph.