Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:118 · Visa register
Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1971-04-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1302
1 § Ersättning som lämnas på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1302).