Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:118 · Visa fulltext
Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1971:66, SkU 25, rskr 107
Ändring, SFS 2011:1302
Rubrik: Lag (2011:1302) om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29