Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:725 · Visa register
Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad: 1965-12-10
Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att riksdagen beslutat efterge den rätt som kan tillkomma statsverket på grund av s.k. garantiförbindelser, vilka legat till grund för prövning av utlännings försörjningsmöjligheter i ärenden om visering för inresa i Sverige.