Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:725 · Visa fulltext
Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Förarbeten: Prop. 1965:143; SU 1965:166; Rskr 1965:400