Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1943:881 · Visa register
Lag (1943:881) om polisens ställning under krig
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1943-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:581
1 § En polisman är skyldig att under krig delta i rikets försvar i den omfattning regeringen föreskriver. Lag (2014:581). 2 § En polisman, som enligt särskilda bestämmelser ska delta i rikets försvar, tillhör under krig Försvarsmakten. Lag (2014:581). 3 § Har upphävts genom lag (2014:581). 4 § Har upphävts genom lag (1980:587). 5 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag. Lag (2014:581).