Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1943:881 · Visa fulltext
Lag (1943:881) om polisens ställning under krig
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Rskr 1943:507
Ändring, SFS 1948:469
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1980:587
Rubrik: Lag (1980:587) om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 1981-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 2014:581
Rubrik: Lag (2014:581) om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262