Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
SFS-nummer · 2017:617 · Visa register
Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-06-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1122
Ikraft: 2018-01-01
1 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som en kommun ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig. Förordning (2019:1122).