Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:820 · Visa fulltext
Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1172
Rubrik: Förordning (2017:1172) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 13, 29 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g, 23 h, 23 i §§, rubr. 23 a, 23 d §§
Ikraft: 2018-01-02