Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1549 · Visa fulltext
Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019
Departement: Socialdepartementet