Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1549 · Visa register
Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-09-06
1 § Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019.