Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1494 · Visa fulltext
Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL87/2009 s70, EUTL364/2006 s5
CELEX-nr: 32009R0218, 32006R1881