Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:682 · Visa fulltext
Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2023-07-01
Ändring, SFS 2013:756
Rubrik: Förordning (2013:756) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 7 §§, rubr. närmast före 7 §, p 4 ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-11-15
Ändring, SFS 2014:154
Rubrik: Förordning (2014:154) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraft: 2014-05-06
Ändring, SFS 2016:918
Rubrik: Förordning (2016:918) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraft: 2016-12-01
Ändring, SFS 2018:565
Rubrik: Förordning (2018:565) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-06-30