Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:282 · Visa fulltext
Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2009-10-01
Förarbeten: Förslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201