Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:282 · Visa register
Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2009-04-02
Ikraft: 2009-10-01
Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30 september 2010.