Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:527 · Visa fulltext
Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2011:574
Rubrik: Förordning (2011:574) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1210
Rubrik: Förordning (2014:1210) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01