Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:330 · Visa fulltext
Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2018:335
Rubrik: Förordning (2018:335) om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet
Omfattning: upph. 8, 9 §§; änr. 6 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1829
Rubrik: Förordning (2018:1829) om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-01-01