Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:814 · Visa fulltext
Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2010:992
Rubrik: Förordning (2010:992) om ändring i förordningen (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.