Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:814 · Visa register
Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2002-11-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:992
Ikraft: 2003-01-01
1 § De tingsrätter som anges i följande förteckning är behöriga att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång och har vid handläggning av mål enligt den lagen det domsområde som anges i förteckningen. Tingsrätt Domsområde Nacka Stockholms län Uppsala Uppsala län Nyköpings Södermanlands län Linköpings Östergötlands län Jönköpings Jönköpings län Växjö Kronobergs län Kalmar Kalmar län Gotlands Gotlands län Blekinge Blekinge län Malmö Skåne län Halmstads Hallands län Vänersborgs Västra Götalands län Värmlands Värmlands län Örebro Örebro län Västmanlands Västmanlands län Falu Dalarnas län Gävle Gävleborgs län Ångermanlands Västernorrlands län Östersunds Jämtlands län Umeå Västerbottens län Luleå Norrbottens län Förordning (2010:992). 2 § Bestämmelser om behörig domstol vid grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken finns i 21 kap. 1 § miljöbalken. Förordning (2010:992). Övergångsbestämmelser 2010:992 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. 2. Mål som har inletts vid en tingsrätt före ikraftträdandet ska, i de fall de nya bestämmelserna hade medfört att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en annan tingsrätt, vid ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten. 3. Mål ska inte överlämnas om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.