Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:903 · Visa fulltext
Förordning (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1999-12-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 2011-07-01
Ändring, SFS 2005:141
Rubrik: Förordning (2005:141) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan, dels ändring i samma förordning
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2005-06-30
Ändring, SFS 2007:114
Rubrik: Förordning (2007:114) om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksversamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2010:339
Rubrik: Förordning (2010:339) om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet