Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1881 · Visa fulltext
Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1998:963
Rubrik: Förordning (1998:963) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjöarbetstidslagen (1970:105)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2007:917
Rubrik: Förordning (2007:917) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1160
Rubrik: Förordning (2008:1160) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1588
Rubrik: Förordning (2010:1588) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01