Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:896 · Visa fulltext
Förordning (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1989-12-13
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:140, 1988/89:JoU21, rskr 1988/89:322
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1457
Rubrik: Förordning (1991:1457) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1991:1544
Rubrik: Förordning (1991:1544) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-12-15
Ändring, SFS 1992:142
Rubrik: Förordning (1992:142) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-05-01
Ändring, SFS 1992:1427
Rubrik: Förordning (1992:1427) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:145
Rubrik: Förordning (1993:145) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: upph. 3, 5, 6 §§; ändr. 2, 7, 9, 10 §§
Ikraft: 1993-04-15
Ändring, SFS 1995:264
Rubrik: Förordning (1995:264) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-04-01 äverg.best.
Ändring, SFS 1998:1117
Rubrik: Förordning (1998:1117) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2001:756
Omfattning: upph.