Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:29 · Visa fulltext
Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1989-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:95, FiU 1987/88:25, rskr 1987/88:293
Tidsbegränsad: 1992-01-01