Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:29 · Visa register
Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1989-02-02
Ikraft: 1989-03-01
Tidsbegränsad: 1992-01-01
1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen som använder automatisk databehandling (ADB). Förordningen tillämpas dock inte på statsrådsberedningen, departementen och regeringskansliets förvaltningskontor. 2 § Myndigheterna skall göra säkerhetsanalyser av de ADB-system som är av väsentlig betydelse för egen eller andras verksamhet. I analyserna skall riskerna för störningar i ADB-systemen identifieras och värderas. För analysarbetet får myndigheterna stöd av statskontoret. 3 § Myndigheterna skall i anslutning till sina analyser utarbeta en plan för de säkerhetshöjande åtgärder som kan behövas. 4 § Myndigheterna skall före utgången av år 1990 till statskontoret redovisa analysresultaten och de åtgärder som har genomförts eller planerats med anledning av analyserna. Försvarsmaktens myndigheter samt försvarets forskningsanstalt skall i stället redovisa till överbefälhavaren.