Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:15 · Visa fulltext
Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1987-03-01 överg.best.
Upphävd: 1997-11-01
Ändring, SFS 1989:52
Rubrik: Förordning (1989:52) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-04-01
Ändring, SFS 1989:551
Rubrik: Förordning (1989:551) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1994:277
Rubrik: Förordning (1994:277) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:425
Rubrik: Förordning (1995:425) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1997:12
Rubrik: Förordning (1997:12) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-02-15
Ändring, SFS 1997:691
Omfattning: upph.