Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:789 · Visa fulltext
Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 5 p. B 4), JuU 1981/82:38, rskr 1981/82:228
Ändring, SFS 1983:471
Rubrik: Förordning (1983:471) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1101
Rubrik: Förordning (1983:1101) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggninar till polisen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1984:729
Rubrik: Förordning (1984:729) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§; ny 6 §; omtryck
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1989:904
Rubrik: Förordning (1989:904) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 3-6 §§
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1629
Rubrik: Förordning (1993:1629) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polibevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1998:1287
Rubrik: Förordning (1998:1287) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 1999:365
Rubrik: Förordning (1999:365) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 3 §; ny 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:115
Rubrik: Förordning (2000:115) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-05-01
Ändring, SFS 2000:1177
Rubrik: Förordning (2000:1177) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2003:387
Rubrik: Förordning (2003:387) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:586
Rubrik: Förordning (2009:586 ) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:940
Rubrik: Förordning (2013:940) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1134
Rubrik: Förordning (2014:1134) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:942
Rubrik: Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01