Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:767 · Visa fulltext
Förordning (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet S6
Upphävd: 2006-05-01
Ändring, SFS 1990:1089
Rubrik: Förordning (1990:1089) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1992:1725
Rubrik: Förordning (1992:1725) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1995:1206
Rubrik: Förordning (1995:1206) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:126, bet. 1994/95:TU23, rskr. 1994/95:356
Ändring, SFS 2001:674
Rubrik: Förordning (2001:674) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:919
Rubrik: Förordning (2003:919) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:242
Omfattning: upph.