Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:147 · Visa fulltext
Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1993:244
Rubrik: Förordning (1993:244) om ändring i kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:703
Rubrik: Förordning (1994:703) om ändring i kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:238
Omfattning: upph.