Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1108 · Visa fulltext
Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2020:962
Rubrik: Lag (2020:962) om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 9 kap. 12 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS2, bet. 2020/21:KU7, rskr. 2020/21:37