Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:58 · Visa fulltext
Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 2013:892
Rubrik: Förordning (2013:892) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:158
Rubrik: Förordning (2015:158) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-07-01