Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1243 · Visa fulltext
Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Jfr prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Upphävd: 2018-10-01
Ändring, SFS 2018:1166
Rubrik: Förordning (2018:1166) om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
Omfattning: upph.