Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1243 · Visa register
Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1975-12-11
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1166
Upphävd: 2018-10-01
Regeringen ger till känna -- med anledning av att räntelagen (1975:635) träder i kraft den 1 januari 1976 -- att riksbankens diskonto från och med den 22 augusti 1975 är sex procent.