Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:671 · Visa fulltext
Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1954:156; SäU 1954:6; Rskr 1954:315
Upphävd: 2008-08-01
Ändring, SFS 2008:340
Omfattning: upph.