Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:593 · Visa register
Förordning (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-05-25
Ikraft: 2022-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om regional indelning och gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt. 2 § Myndigheten ska ha en regional indelning som omfattar 1. Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, 2. Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län, 3. Gotlands och Stockholms län, 4. Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län, 5. Hallands och Västra Götalands län, och 6. Blekinge, Kronobergs och Skåne län.