Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1593 · Visa register
Förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ikraft: 2023-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:324
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023: 1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 12 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. 2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 181 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. 2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara. Övergångsbestämmelser 2023:324 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.