Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1441 · Visa register
Förordning (2022:1441) om riktålder för pension för år 2028
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ikraft: 2022-12-07
/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a-10 c §§ socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2028.