Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:994 · Visa register
Förordning (2021:994) om balanstal för år 2022
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-11-03
Ikraft: 2022-01-01
1 § Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,0824 för år 2022.